CITYUNG

 

 

Vi vill att ungdomar ska bli utrustade med Guds Ord och

Guds kraft, den helige Ande. Att de ska se att Gud lever,

och att en levande relation med Jesus uppnås.

 

Våra samlingar har målsättningen att lyfta upp, målinrikta

och träna ungdomar för missionsbefallningen

(och i allt ett Jesus-centrerat liv). Därför prioriterar vi på samlingarna

undervisning, vittnesbörd, bön och lovsång.

Vi vill att alla ungdomar ska bli aktiva i utbredandet av Guds rike.

 

Fem hörnstenar på våra samlingar

1. Gemenskap: Jesus sa att genom vår kärlek till varandra ska alla

förstå att vi är Hans lärjungar! Joh 13:35

 

2. Undervisning/predikan: Bibeln säger att vi ska leva av tro.

När vi hör det levande ordet, då fylls vi av tro. Rom 10:17

 

3. Bön: Att tala med vår himmelske Far. Utan bön fungerar ingenting i Guds rike,

men när vi ber verkar Han. Matt 7:7

 

4. Lovsång och tillbedjan: I en värld där allt vill få oss att fokusera på det världsliga och

oss själva, vill vi uppmuntra tillbedjan och lovsång till Jesus. Gud tronar på våra lovsånger.

Han vill få vår fulla uppmärksamhet. Ps 22:4

 

5. Vittnesbörd och praktisk tillämpning: Att dela med varandra vad Gud gör i våra liv och

att praktiskt leva ut Guds ord genom förbön, handpåläggning, evangelisation m.m.

Upp 12:11, Luk 10:2

blogg

Citykyrkan i Älmhult   •   Skånevägen 34, Älmhult   •   e-post: info@citykyrkan.com   •   Tfn: 0476- 121 34